Privacy Policy

Laatst bijgewerkt op 20-jun-2023
Ingangsdatum 20-jun-2023

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van De Wijnwinkels, Barnsteenhorst 89, Zuid Holland 2592EC, Nederland, e-mail: remco@dewijnwinkels.nl, over de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website (https://www.dewijnwinkels.nl) gebruikt (de “Service”). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hiermee niet instemt, maak dan geen gebruik van de Service.

We kunnen dit Privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het bijgewerkte Privacybeleid op de Service plaatsen. Het herziene beleid wordt 180 dagen na plaatsing in de Service van kracht en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Service na die tijd betekent dat u het bijgewerkte Privacybeleid accepteert. We raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te controleren.

Hoe we uw informatie delen:

We zullen uw persoonlijke informatie niet overdragen aan een derde partij zonder uw toestemming, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

  • Advertentiedienst
  • Sponsors
  • Analytics

We vereisen dat dergelijke derde partijen de persoonlijke informatie die we aan hen overdragen alleen gebruiken voor het doel waarvoor het is overgedragen en deze niet langer bewaren dan nodig is voor het vervullen van het genoemde doel. We kunnen ook uw persoonlijke informatie bekendmaken voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, gerechtelijk bevel of ander wettelijk proces; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Service inbreuk maakt op rechten van derden. Als de Service of ons bedrijf fuseert of wordt overgenomen door een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die aan de nieuwe eigenaar worden overgedragen.

Uw rechten:

Afhankelijk van de van toepassing zijnde wetgeving, heeft u mogelijk het recht om toegang te krijgen tot en rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, het actieve verwerken van uw gegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken, ons te vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) met een andere entiteit, de door u aan ons gegeven toestemming om uw gegevens te verwerken in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder toepasselijke wetten. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op remco@dewijnwinkels.nl. We zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat om de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of verwerken, of als u de toestemming intrekt om dit te doen voor de vereiste doeleinden, u mogelijk geen toegang kunt krijgen tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

Cookies etc.

Om meer te weten te komen over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, raadpleegt u ons Cookiebeleid.

Beveiliging:

De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen gebruiken om verlies, misbruik of ongeautoriseerde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Echter, gezien de inherente risico’s, kunnen we geen absolute veiligheid garanderen en kunnen we daarom de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt niet garanderen of waarborgen. U doet dit op eigen risico.

Links van derden en gebruik van uw informatie: Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, inclusief een derde partij die een website of service beheert die toegankelijk kan zijn via een link op de Service. We adviseren u dringend om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Klachten / Gegevensbeschermingsofficier:

Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u onze klachtenfunctionaris e-mailen op De Wijnwinkels, e-mail: remco@dewijnwinkels.nl. We zullen uw zorgen aanpakken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Privacybeleid gegenereerd met CookieYes.